Projekter

Fremtidens kvinde-/mande-/kønspolitik og Danners position

Foråret 2008 For Danner Udvikling af en ny kønspolitisk platform for Danner. Public Futures udarbejdede sammen med Danners ledelse og frivil
Læs mere

En national strategi for IKT området

Sommeren 2011 For: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Public Futures ledede et stort an
Læs mere

House of Futures – et unikt samarbejde om fremtiden

Efteråret 2009 Public Futures er medstifter af House of Futures (HOF), som er et unikt og visionært non-profit partnerskab mellem fire virks
Læs mere

Den politiske forbruger

Lanceret af Steen Svendsen, partner i Public Futures, i midten af 1990erne  1994 – I 1994 lancerede Steen Svendsen, i sin daværende st
Læs mere

Holbæk Kommune – Visions- og politikudvikling sammen med byrådet

I 2010 tilrettelagde og faciliterede vi en visionsproces for Holbæk Byråd. Det mundede ud i formuleringen og vedtagelsen (enstemmigt) af en
Læs mere

Lundbeck – “Century of the Mind”

Century of the Mind er et koncept udviklet til markering af Lundbecks 100-års jubilæum i 2015. I stedet for at skue bagud og gøre status ove
Læs mere

Velux Fonden og nyt center – Core Group

Udvikling af ide og koncept for et internationalt center for bæredygtighed og resiliens i Danmark, etableret med bevilling fra VELUX-fonden.
Læs mere