Projekter

En national strategi for IKT området

Sommeren 2011 For: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Public Futures ledede et stort an
Læs mere

House of Futures – et unikt samarbejde om fremtiden

Efteråret 2009 Public Futures er medstifter af House of Futures (HOF), som er et unikt og visionært non-profit partnerskab mellem fire virks
Læs mere

Den politiske forbruger

Lanceret af Steen Svendsen, partner i Public Futures, i midten af 1990erne  1994 – I 1994 lancerede Steen Svendsen, i sin daværende st
Læs mere

Holbæk Kommune – Visions- og politikudvikling sammen med byrådet

I 2010 tilrettelagde og faciliterede vi en visionsproces for Holbæk Byråd. Det mundede ud i formuleringen og vedtagelsen (enstemmigt) af en
Læs mere

Lundbeck – “Century of the Mind”

Century of the Mind er et koncept udviklet til markering af Lundbecks 100-års jubilæum i 2015. I stedet for at skue bagud og gøre status ove
Læs mere

Velux Fonden og nyt center – Core Group

Udvikling af ide og koncept for et internationalt center for bæredygtighed og resiliens i Danmark, etableret med bevilling fra VELUX-fonden.
Læs mere