Projekter

Holbæk Kommune – Visions- og politikudvikling sammen med byrådet

I 2010 tilrettelagde og faciliterede vi en visionsproces for Holbæk Byråd. Det mundede ud i formuleringen og vedtagelsen (enstemmigt) af en
Læs mere

Lundbeck – “Century of the Mind”

Century of the Mind er et koncept udviklet til markering af Lundbecks 100-års jubilæum i 2015. I stedet for at skue bagud og gøre status ove
Læs mere

Velux Fonden og nyt center – Core Group

Udvikling af ide og koncept for et internationalt center for bæredygtighed og resiliens i Danmark, etableret med bevilling fra VELUX-fonden.
Læs mere