Partner:
Date:januar 23, 2015

Den politiske forbruger

Lanceret af Steen Svendsen, partner i Public Futures, i midten af 1990erne

 1994 –

I 1994 lancerede Steen Svendsen, i sin daværende stilling som forskningschef ved Instituttet for Fremtidsforskning, begrebet ”Den politiske forbruger”. Det er et begreb, som fortsat bruges om forbrugere og forbrugsvalg, hvor der lægges vægt på samfundsholdning i valget mellem produkter. Begrebet har om muligt endnu større relevans i dag og nyder fortsat stor opmærksomhed her 2015. Begrebet var resultatet af et systematisk fremtidsstudie af politiske tendenser og forbrugerstrømninger.

Politisk forbrug har aldrig hverken skullet eller kunnet erstatte demokratiske deltagelsesformer. At stemme med indkøbskurven er en fuldstændig tåbelig overskrift, som er gentaget igen og igen. For det handler ikke om at erstatte nogle deltagelsesformer med andre, men om at udvide paletten af deltagelsesformer. Ligesom religion fx heller ikke er noget, der kun foregår i kirken, og kunst ikke kun findes på museer, er politik heller ikke noget, der kun foregår på Christiansborg eller på valgdagen.

Siden lanceringen i midten af 1990erne er den politiske forbruger blevet stadig mere relevant og en faktor virksomheder især på B2C markederne er meget opmærksomme på. Men efterspørgslen efter økologiske produkter viser, at den politiske forbrugers opmærksomhed også rækker længere tilbage i værdikæden og omfatter produkternes råmaterialer og produktionsforhold.

Den politiske forbruger er i dag en erkendt dynamisk faktor, både på markedet og i politikken, og der stilles fra nogle sider store forventninger til forbrugernes rolle i samfundsudviklingen. Måske også for store. Forbrugernes magt er stor og skal tages alvorligt – men der er også nogle, der skal tage ansvaret for at vise retningen. Politisk forbrug antager konstant nye former og er en modernisering af både markedet og politikken. Men det kan ikke stå alene, og det stiller krav om, at man som virksomhed, organisation eller myndighed indgår i en åben og ligeværdig dialog.

Kontakt Steen Svendsen for at høre nærmere.