Partner:
Date:februar 23, 2015

Udviklingsopgaver for Rådet for Socialt Udsatte, Socialministeriet

2011-
For Rådet for Socialt Udsatte, Socialministeriet
Reference: Ole Kjærgaard, Sekretariatschef
Public Futures har i en årrække arbejdet sammen med Rådet for Socialt Udsatte om diverse udviklings- og analyseopgaver. Rådet er udpeget af socialministeren til at være talerør for udsatte mennesker.

Fattigdom – rapport
Rapporten “Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt” giver et direkte indblik i livet som fattig i Danmark. Baseret på dialogmøder med fattige mennesker tre steder i landet er den et nøgternt portræt af en gruppe, der har så dårlig økonomi, at de reelt er ude af stand til at deltage normalt i samfundslivet, ja til tider end ikke har til mad og medicin, og med frygten tæt inde på kroppen, f.eks. for at ens børn skal blive tvangsfjernet.
Download rapport: “Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt” (pdf).

Stormøde om sociale 2020 mål – rapport og facilitering
I efteråret 2013 kom regeringen med et udspil om 2020-mål på det sociale område. Rådet for Socialt Udsatte inviterede organisationer fra hele området til stormøde om udspillet. Public futures var med til at tilrettelægge og facilitere, og var pennefører på slutdokumentet.
Download rapport: Rapport fra stormøde om sociale 2020-mål (pdf).

Borgernes erfaringer med kontanthjælps- og FØP-reform – interviews og rapport
I hhv. 2013 og 2014 er reformer af førtidspension og kontanthjælp trådt i kraft. Sværere adgang til pension, nedsatte ydelser for unge kontanthjælpsmodtagere samt gensidig forsørgerpligt for samlevende er nogle af tiltagene. Samtidig er lanceret en række tiltag, der aktivt skal hjælpe disse grupper med at komme på arbejdsmarkedet. Hvordan mærker målgruppen disse tiltag? Det undersøgte vi sammen med Rådet i en omfattende kvalitativ interviewrunde. Svaret foreligger i rapporten “Hvad vil de mig?”. Det er yderst få, der har oplevet de aktive tiltag i praksis, eller overhovedet er vidende om dem.
Download rapport: “Hvad vil de mig?” (pdf)
imgres-1