Partner:
Date:februar 23, 2015

Seminar om politik- og strategiudvikling

For blandt andre Fødevareministeriet, Finansforbundet, Ældre Sagen, Danmarks Lærerforening, NCC, Frivilligt Forum, HKs Hovedudvalg, Kontaktudvalget i Gentofte, Børns Vilkår m.fl.

Fortløbende

Seminar politik- og strategiudvikling er et tilbud om en inspirerende og fagligt kvalificerende dag for organisationer og enheder, der arbejder med politikudvikling. Der er vægt på metoder til ide- og konceptudvikling på forskellige niveauer og tidshorisonter. Deltagerne arbejder med konkrete politikudviklingsopgaver fra deres eget område. Programmet skræddersys til lejligheden.

Public Futures har i en årrække arbejdet med fagligheden i politikudviklingen som arbejdsfelt. Det er vores erfaring, at området er karakteriseret af en projekt- og ad hoc-tilgang og en involvering af mange forskellige fagligheder. Som sådan kan det nemt bliver en ”forældreløs aktivitet”, der falder mellem de organisatoriske sprækker og alt for ofte henvises til ferier, weekender og ydertimer. Er det noget, du kan genkende? Så er en dag med politikudvikling – tendenser, metoder og cases –en god måde at give nytænkningen plads. Der er brug for at skærpe bevidstheden om politikudviklingen, som er alt for strategisk vigtig i organisationen til at blive overladt til tilfældigheder.

Dagen vil ofte tage afsæt i formøder med organisationen og omfatte skriftligt materiale og oplæg udarbejdet til dagen. Selve dagen struktureres i en blanding af oplæg, gruppearbejde og debatter, samt konkret case arbejde med temaer hentet fra deltagernes hverdag.

Reference:  Martin Manthorpe, Direktør Strategi- og forretningsudvikling, NCC