Make life fit! Manifest og guidelines

“Make life fit!” markerer en ny tilgang til mental trivsel i arbejdslivet. Vi skal tage hånd om dem, der oplever mistrivsel, men vi skal også andet og mere end det. Vi skal skabe et´arbejdsliv, der passer til mennesker, og som ikke blot forebygger mental mistrivsel, men re
Read More

Business Travel of the Future. Four scenarios and a new way forward

Efter pandemien skal rejsebranchen finde sig selv. Den er kommet op til overfladen igen, men den er dukket op et nyt sted. Forretningsrejser (business travel) har været særligt hårdt ramt af nedlukninger og restriktioner. Og hvad der i et fremtidsperspektiv er en endnu større udfordri
Read More

Årsrapport for udsatteområdet 2020

Hvordan oplevede udsatte den ekstra belastende situation under corona-nedlukningen i 2020? Det bliver belyst i Årsrapport for udsatteområdetfra Landsforeningen af Væresteder gennem foreningens unikke holdningsundersøgelse, den eneste holdningsundersøgelse blandt denne samfundsgruppe,
Read More

Scenarier for turisme & turismebranchen i Hovedstaden

COVID-19 krisen har ramt økonomien hårdt, turismen hårdere – og storbyturismen hårdest. Fremtiden er mere end sædvanligt præget af stor usikkerhed, selv på kort sigt. Vi har lavet fire scenarier for turismen  i Hovedstaden for Wonderful Copenhagen. Scenarierne er: *  Business Un
Read More

Future of congresses

Report from a hands-on scenario project on the future of congresses.  In close cooperation with Danish Design Centre and Wonderful Copenhagen’s convention bureau – the entity charged with attracting and supporting international association meetings, conferences and congres
Read More

Bog: Forandringsforståelse

Vi har bidraget med et kapitel til en bog om forandringsforståelse. Forandringsforståelse: Balance mellem proces og resultat Redigeret af Anita Mac og Sabine Madsen, Roskilde Universitet Udgivet 2017 på forlagt Samfundslitteratur Bogen præsenterer viden fra forskellige fagområder til
Read More

Strategi for KOMBIT

Public Futures har medvirket til udarbejdelsen af strategien for kommunernes it-fællesskab, KOMBIT. Vi bistod ledelsen med opgaven, og vores rolle omfattede bl.a. proces, scanning, research, visionsudvikling og tekst. KOMBIT har forestået den fælleskommunale proces med at skabe et kon
Read More

Artikel om udvikling af scenarier for fremtidens sundhed

Her præsenterer vi samlet de fire scenarier for fremtidens sundhed 2050. Desuden gennemgår vi baggrunden for scenarierne. Det handler om de workshops, som vi har gennemført (framing, scanning, scenarieudvikling) sammen med en gruppe af 100 eksperter fra sundhedsområdet. Og det handler
Read More

Årsrapport for det sociale område 2015

Det sociale område og dansk socialpolitik er gået i stå. Man har opgivet troen på forandringsdagsordenen og har reelt ingen ambitioner om, at sociale indsatser kan bringe udsatte mennesker videre i deres liv. Det er hovedbudskabet i denne årsrapport fra Landsforeningen af VæreSteder.
Read More

Magasinet Public. Politik som vi ser det.

Læs om politikudvikling og om hvilke metoder, Public Futures arbejder med. Læs magasinet her (pdf)
Read More