Fremtidsstudier

Megatrends, scenarier, visionsprocesser, strategiseminarer, fremtidsscanninger. Det er et udpluk af metoder, som Public Futures har lang erfaring i at anvende i mange sammenhænge.

Vi er metodemæssigt forankret i fremtidsforskningen og medlem af Association of Professional Futurists, den mest anerkendte professionssammenslutning på området.

Mange, der systematisk beskæftiger sig med fremtiden som arbejdsfelt, gør det under betegnelsen fremtidsforskning eller fremtidsstudier, og på engelsk findes desuden betegnelser som futurism, futures research, futures studies, futurology m.m.

Formålet er ikke, som mange umiddelbart tror, at forudsige fremtiden. Formålet er at skabe et bedre grundlag for beslutninger i nutiden.

Det gør vi ved at arbejde med tid- og forandringsperspektiver – i lyset af omverdenens forandringshastighed, foranderlighed og kompleksitet.

Ved at arbejde systematisk med fremtidsstudier kan man bl.a.

–        udvide sin horisont som person og organisation
–        blive bevidst om egne antagelser og forventninger
–        arbejde med sammenhænge og på system niveau
–        styrke beslutningsgrundlaget
–        skabe en fælles referenceramme og retning
–        formulere holdbare visioner og strategier
–        operationalisere fremtiden

Se mere her:

Futurist’s Toolbox

Samlet oversigt over fremtidsstudier og metoder, udarbejdet af Steen Svendsen for den engelske regerings Strategy Unit.