Partner:
Date:maj 05, 2021

Årsrapport for udsatteområdet 2020

Hvordan oplevede udsatte den ekstra belastende situation under corona-nedlukningen i 2020? Det bliver belyst i Årsrapport for udsatteområdetfra Landsforeningen af Væresteder gennem foreningens unikke holdningsundersøgelse, den eneste holdningsundersøgelse blandt denne samfundsgruppe, som er gennemført for fjerde gang siden 2011. Også denne gang har Public Futures været pennefører. Mange – mere end en fjerdedel – har da også oplevet en svær periode, men lige så mange siger, at de har oplevet en god periode. Umiddelbart overraskende, men det skyldes, at udsatte oplevede, at der blev gjort indsats og taget hensyn til gruppen, både fra ministerens, regeringens og kommmunernes side, men især fra værestedernes side. Landsforeningen af Væresteders initiativ Det Digitale Værested var en vigtig del af dette billede.

Download rapporten her