Partner:
Date:juli 16, 2020

Scenarier for turisme & turismebranchen i Hovedstaden

COVID-19 krisen har ramt økonomien hårdt, turismen hårdere – og storbyturismen hårdest. Fremtiden er mere end sædvanligt præget af stor usikkerhed, selv på kort sigt.

Vi har lavet fire scenarier for turismen  i Hovedstaden for Wonderful Copenhagen. Scenarierne er:

*  Business Unusual: Hurtig tilbagevenden til hidtidige vækstkurve – tilsat håndsprit og andre forholdsregler. Men også hurtig tilbagevenden til en dagsorden med udfordringer fra bæredygtighed, kapacitetsgrænser og overturisme.

* Wake-up call: Branchen bruger krisen som afsæt for en ambitiøs fremtidsorientering af turismeudviklingen, som der allerede var stort behov for før krisen, men som man skubbede foran sig for at halse efter væksten

* License to operate: Krisen er dyb og vedholdende, både i sundhed og økonomi, og branchen er afhængig af vedvarende støtte. Det gælder om at være politisk legitim i en tid, hvor rejser og turisme risikerer at blive nedprioriteret

* My Copenhagen: Økonomien indskrænker forbrugsmulighederne, og rejser bliver sjældne. Det globale afløses af det lokale. Storbyen genopfinder og redefinerer sig selv, og turisme transformeres på nye vilkår. Turister er til stede med et formål og er en del af det lokale liv.

Scenarierne bliver stillet til rådighed for Wonderful Copenhagens partnere som et strategisk værktøj.