Partner:
Date:februar 22, 2016

Røde Kors asyl

Røde Kors asyl står for størstedelen af de danske asylcentre. I 2015-16 hjalp vi med flere opgaver gennem en langt mere turbulent periode for asylområdet, end det egentlig var forudset i foråret 2015.

Det var:
– en strategiproces, sammen med ledergruppen i Røde Kors asyl
– analyse af tilkøbsmuligheder sammen med Røde Kors’ Værdi og Markedsanalyse-team og Rambøll Management
– en brugerundersøgelse blandt asylansøgerne i danske centre sammen med Røde Kors’ Værdi og Markedsanalyse-team

Logo_DK_Vertikalt_RGB