Partner:
Date:februar 24, 2015

De små skridts metode I og II – ny metode på det sociale område

For Landsforeningen af VæreSteder
2009 og 2015

Public Futures har beskrevet den metode og tilgang, som værestederne arbejder med, en metode, som repræsenterer et opgør med etablerede tilgange på det sociale område. Det har vi gjort i bogen ”De små skridts metode”, der udkom i 2009, og som i 2015 er blevet fulgt op med ”De små skridts metode 2.0”. 

Landsforeningen af VæreSteder er landets måske mest innovative sociale organisation. En grundpille i tilgangen til arbejdet med udsatte er ”De små skridts metode”. Metoden bygger på en forståelse af udsatte som hele mennesker. På værestederne tilbydes de et fristed fra gadens hårde liv og myndighedernes krav og kontrol. De tilbydes også et fællesskab. Og de tilbydes muligheder for at deltage i aktiviteter efter eget behov og egen motivation. Det er et opgør med den ensidigt problemorienterede tilgang, der dominerer i det offentlige sociale system. Public futures har været med til at beskrive og formulere værestedernes metode i to bøger.

Reference: Cliff Kaltoft, Sekretariatschef i Landsforeningen af Væresteder

De små skridts metodevandkande1 (pdf)

De små skridts metode 2.0 (lanceres april 2015)