Partner:
Date:maj 10, 2022

Make life fit!

Make life fit!

Det er arbejdslivet, der skal indrettes til mennesker – ikke omvendt. Det er temaet i dette projekt, som med støtte fra Velliv Foreningen samler en snæver kreds af toneangivende HR-ansvarlige, førende danske forskere i mental sundhed og fremtidsforskere.

Vi er gået sammen med professor Svend Brinkmann, professor i psykologi på Aalborg Universitet, som er med til at lede projektet.

Projektet skal munde ud i en manual for HR-ansvarlige. Se pressemeddelelse her.