Date:juni 25, 2018

Bog: Forandringsforståelse

Vi har bidraget med et kapitel til en bog om forandrings-forsideforandringsforståelse.

Forandringsforståelse: Balance mellem proces og resultat
Redigeret af Anita Mac og Sabine Madsen, Roskilde Universitet
Udgivet 2017 på forlagt Samfundslitteratur

Bogen præsenterer viden fra forskellige fagområder til en sammenhængende forståelse for forandring, herunder:

• hvad det vil sige at forandre organisationer i forhold til forskellige typer af forandringer
• hvordan man kan foretage fremtids- og omverdensanalyser med henblik på at identificere og iværksætte relevante organisatoriske forandringer
• hvordan man kan kvalificere, konkretisere og realisere større, planlagte forandringer, så de bliver meningsfulde for så mange organisationsmedlemmer og interessenter som muligt
• hvordan man kan arbejde med involverende processer, der skaber resultater i form af ny og hensigtsmæssig arbejdspraksis.

Vores bidrag er et kapitel om fremtidsorienteret strategiudvikling og implementering. Alle strategier bygger på en forestilling om fremtiden. Ofte bygger disse forestillinger på mere eller mindre bevidste idéer om, at fremtiden ligner nutiden og på videreførelse af de tendenser vi ser i dag.

I kapitlet argumenterer vi for, og viser hvordan, man skaber en mere solid og fremtidsorienteret strategi ved at inddrage metoder fra fremtids studier i udviklingsarbejdet. Vi præsenterer fremtidsforskning som disciplin og gennemgår en række af fremtidsforskningens kernemetoder i en overskuelig og anvendelig how-to tilgang, herunder framning, scanning, scenarieudvikling, backcasting og visionsudvikling.

Øvrige bidragsydere er Morten Ejlskov og Trine Nielsen.