Efter Covid-19: Videre frem – ikke tilbage til før

“There is consensus for change. Don’t pretend this didn’t happen.”

Det er den første læresætning, som den britiske tænketank Demos drager fra en stort anlagt crowdsourcing proces, en “national samtale”, hvor mere end 50.000 borgere har været involveret. Projektet hedder “Renew normal: the people’s commission on life after covid-19”, og slutrapporten hedder “Build Back Stronger”.

Tonen er rå, direkte og frisk – og appellerer til fællesskab og bredde. Med en blanding af forskning, debat og aktivisme erklærer Demos en ambitiøs hensigt om at sætte en dagsorden efter pandemien, som kan samle nationen bredt. En nation, der har været splittet og polariseret efter både Brexit, og hvor pandemien yderligere har belastet både økonomi, nerver og sammenhængskraft.

Det gennemgående budskab er, at der faktisk på mange områder er bred enighed om behovet for ændringer på tværs af politiske blokke og diverse grupperinger.

Det gælder bl.a. mindsket ulighed, øget adgang til grønne rekreative områder for alle, bedre muligheder for at arbejde hjemmefra og øget indsats mod klimaforandringer. I lyset af pandemien er der også anbefalinger om samarbejde med andre lande, men samtidig opbygning af nationale lagre, forsyningskæder og beredskaber.

Demos’ egen placering i det politiske landskab fornægter sig vel ikke – tidligere var man meget tæt på Labours ledelse. Men det er tydeligt, at der er stor vilje til at komme videre fra fastlåste positioner. Metoden er at bygge på en bred folkelig involvering – og det er ikke den værste måde at lave politikudvikling på.

Der er brug for refleksion over hvordan vi som samfund kommer videre efter erfaringen med covid-19. Det handler om at tænke længere og bredere end til blot at komme af med restriktionerne. Også i Danmark.