Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/c/2/publicfutures.dk/httpd.www/wp-content/themes/modernize/header.php on line 66

Tilskuer Til Eget Liv – Udsatte Og Reformerne

hvad-vil-de-mig_forsideSamfundets udsatte har det per definition ikke nemt, og en række tiltag i de seneste reformer af førtidspension og kontanthjælp presser nogle grupper yderligere. Regeringen og folketingsflertallet er fast besluttet på, at kontanthjælp skal være en midlertidig foranstaltning, og at arbejdsmarkedet er løsningen for alle. Det ligger bag sænkninger af ydelserne til især unge under 30, der vurderes uddannelsesparate, og afskaffelsen i praksis af adgangen til førtidspension for folk under 40. Kritikken af og debatten om reformerne har især rettet sig mod disse lavere ydelser, der risikerer at skabe fattigdom og hjemløshed, snarere end motivation.

Men der er også andre elementer i reformerne, elementer, der længe er blevet efterlyst fra sociale organisationer. Det drejer sig om den indsats, udsatte ledige bliver tilbudt. Under overskriften “alle kan gøre nytte” er der med reformerne indført nye tilbud til mennesker, der ikke umiddelbart kan arbejde. Kan man ikke det, skal man målrettet hjælpes til at genvinde arbejdsevnen. Ressourceforløb, helhedsorienteret indsats, individuelle forløb med udgangspunkt i egne behov, inddragelse af den enkelte, tværfaglige rehabiliteringsteams, koordinerende sagsbehandler: Det er nogle af de tiltag, der er stillet i udsigt i de seneste reformer, og som særligt retter sig mod ledige med sammensatte problemstillinger – ofte også kaldet socialt udsatte. Hvor beskæringen af ydelser er passive tiltag, er disse den aktive og positive del af reformerne.

Men hvordan oplever udsatte ledige så indsatsen på disse områder? Det har vi i public futures hjulpet Rådet for Socialt Udsatte med at undersøge. En række meget forskellige udsatte kontanthjælpsmodtagere er blevet interviewet i dybden. Resultaterne er opsummeret i rapporten “Hvad vil de mig?” (klik på billedet), som Rådet har udgivet. Titlen afspejler et gennemgående tema, nemlig at udsatte føler sig som kastebold for et system, der opleves som en fremmed magt. Der er heldigvis også positive udsagn, men der er langt igen, før man kan sige, at reformerne er lykkedes. Foreløbig er de knap nok blevet opdaget af de borgere, de retter sig imod.

Leave a Reply

*