Teknologidannelse og visionsudvikling i Odense

Byrådet i Odense har vedtaget en satsning på børn og unges teknologiforståelse og digitale dannelse. Der er tale om en tiårig strategi, bakket op af en 50 millioners pulje øremærket til formålet. Det er positiv og visionær kommunalpolitik, der ellers alt for ofte kommer til at dreje sig om besparelserne på næste års budget.

Odense er de seneste år blevet kendt som byen med den succesrige erhvervsklynge på robotteknologi. En position, som man fra kommunens side søger at understøtte og også drage nytte af, bl.a. med projektet “Børnene i Robotbyen”.

Nu tager man altså endnu et ambitiøst skridt i form af en strategi, der skal give Odenses børn og unge hjemmebane i fremtidens teknologiske verden. Strategien er ved at blive formuleret i en proces, der inddrager politikere, fagprofessionelle og samarbejdspartnere, og Public Futures har medvirket ved tilrettelæggelsen af processen. Vi har her i foråret faciliteret to workshops.

Billedet viser indtryk fra workshoppen med fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge, samt samarbejdspartnere, uddannelser og andre interessenter på området. Denne workshop foregik på Odense Stadion

Forud for denne havde vi en workshop med politikerne, herunder borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmand på Børn og Unge-området Susanne Crawley Larsen. På denne workshop deltog også et advisory board af håndplukkede eksperter, blandt andre Esben Østergaard, der som grundlægger af Universal Robots er en af hovedmændene bag Odenses robot-succes.