Sundhed i 2050: Når vi det?

Vi har skrevet en artikel om indtryk fra optakten på Dansk Design Centers Boxing Future Health projekt – den såkaldte scoping-event. Deltagerne bidrog med deres syn på sikkerheder og usikkerheder, når det gælder sundhed i 2050. tid_og_forandringer_-_public_futures
Når vi det?

Hvad er sundhed?
I det lange perspektiv kommer helt grundlæggende begreber også til diskussion. Hvad vil sundhed og sygdom fx egentlig sige i fremtiden? En anden forståelse af sundhed vil naturligt betyde, at vi vil have en anden forståelse af hele sundhedsområdet med store konsekvenser til følge. “