Socialt udsat under Covid-19: Unik undersøgelse

Gruppen af socialt udsatte er dem, der er sat af holdet, sat udenfor døren i samfundet, nogle er endda sat af bænken. Værestederne er et af de tilbud, der skaber et fristed, hvor udsatte kan finde fællesskab og deltage i aktiviteter. Men da covid-19 rullede ind over landet og samfundet blev lukket ned, blev værestederne også lukket ned.

Hvordan oplevede udsatte denne ekstra belastende situation? Den nye årsrapport fra Landsforeningen af Væresteder belyser det gennem foreningens unikke holdningsundersøgelse, den eneste holdningsundersøgelse blandt denne samfundsgruppe, som nu er gennemført for fjerde gang siden 2011, og også denne gang har Public Futures været pennefører.

Mange – mere end en fjerdedel – har da også oplevet en svær periode, men lige så mange siger faktisk, at de har oplevet en god periode. Det hænger sammen med, at mange udsatte oplever, at der er blevet taget hensyn til dem under krisen.

Det er særligt værestederne, der får høje karakterer for deres indsats, men holdningen til både regering, socialminister og kommune er også til den positive side.

”Det er en rigtig god nyhed og helt afgørende vigtigt, at man har tillid til dem, der skal give en hjælpen, hvis socialt udsatte skal blive medspillere i stedet for modspillere. Det er en hel essentiel forudsætning, hvis socialt udsatte skal ”melde sig ind”, udtaler Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder.

Find rapporten på Landsforenings hjemmeside, her.