Scenarier i Vingsted

Kan man holde foredrag om fremtiden for folk, der arbejder med at skabe den hver dag? Det var opgaven på Dansk Medicoteknisk Selskabs årsmøde i Vingsted-centeret. I foredragssalen blev der fortalt om genredigering af fostre, om nanorobotter til medicin-dosering og om dyrkning af kunstige reserveorganer ud fra vore egne stamceller. I salene ved siden af var der udstilling af det nyeste apparatur inden for endoskopi, blodrensning og MR-scanning.

Men selv blandt den teknologiske forkants kernetropper er der et behov for at træde et skridt tilbage og se udviklingen i et samlet perspektiv. Ja, man kan faktisk sige ikke mindst blandt denne gruppe er behovet stort.

Det handler om, hvilken fremtid, vi udvikler teknologier til, og hvilken vi er med til at skabe. Og det handler om at blive bedre til at se de rigtige retninger og behov.

Derfor var der også stor interesse for at høre om de fire scenarier for fremtidens sundhed, som vi har udviklet i projektet Boxing Future Health.

Og hvis du vil vide mere om hvordan, så læs den udmærkede artikel, som bringes i novembernummeret af Selskabets blad Medicoteknik.