Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/c/2/publicfutures.dk/httpd.www/wp-content/themes/modernize/header.php on line 66
Partner:Velux Fonden
Date:januar 22, 2015

Velux Fonden og nyt center – Core Group

Udvikling af ide og koncept for et internationalt center for bæredygtighed og resiliens i Danmark, etableret med bevilling fra VELUX-fonden. Centeret skal arbejde systematisk med at udklække, udvikle og igangsætte projekter, der skaber bæredygtig udvikling og resiliens i praksis.  Metodegrundlaget er en helhedsforståelse, der systematisk trækker på indsigt fra hhv. ”den ydre” og ”den indre” verden og fra hhv. etablerede institutioner og græsrødder.  
Ide- og konceptudviklingen fandt sted i en tværfaglig gruppe af håndplukkede danske eksperter. Eksperternes baggrund spændte fra naturvidenskab og økonomi til filosofi, design og politik. Processen blev faciliteret af Public futures i House of Futures-regi. Centeret er p.t. under etablering, åbning planlagt ultimo 2014/primo 2015.

 

Ide-udviklingen foregik parallelt med In100Y-projektet. Gruppen mødtes efter hvert seminar for at opsamle inspiration, udvikle og skærpe ideer og indkredse konturerne af et center. Public futures faciliterede møder og fungerede som sekretariat og rapportskrivere. Output var en rapport med anbefalinger, afleveret til VELUX-fonden. Fonden ønskede efterfølgende en yderligere præcisering, udmøntet i en revideret rapport. På grundlag af denne har fonden besluttet at bevilge kr. 30 millioner over en femårig periode til etablering af et center.
Reference: Helene Bjerre-Nielsen, fondsråd, programansvarlig, miljø og bæredygtighed