Partner:
Date:februar 23, 2015

Social innovation

2006-2007
For Socialministeriet

I en omfattende dialog- og fremtidsproces indkredsede Public Futures, som de første i Danmark, begrebet social innovation. Det skete i samarbejde med Socialministeriet og med involvering af både forskere og praktikere. I forlængelse heraf blev der også tegnet omridset af en ministeriel enhed med opgave til at arbejde systematisk med at fremme, udvikle og udbrede social innovation i Danmark. 

Social innovation har ikke nær samme bevågenhed som teknologisk innovation og har aldrig været genstand for samme systematiske og analytiske opmærksomhed. Det til trods for, at samfundet er i stærk forandring i disse år, og derfor har mindst lige så stort behov for social innovation som for teknologisk innovation. Ikke kun for de sociale formåls egen skyld, men også for samfundet, og herunder økonomiens skyld.

Et højt niveau for social innovation kan blive en vigtig faktor i udviklingen af socialpolitikken, ja faktisk hele samfundet.

Hvis man kan identificere metoder til at skabe, udvikle, implementere, vedligeholde og opskalere (”upscale”) sociale innovationer, har man et potentielt meget stærkt socialpolitisk værktøj. Social innovation skal ikke stå i stedet for socialpolitikken eller deSkærmbillede 2015-02-23 kl. 11.57.38ns institutioner, men netop bidrage til at udvikle den og supplere den.