Partner:
Date:februar 23, 2015

”Sammen åbner vi verden” – visionsudvikling

Efteråret 2014
For Slagelse Gymnasium

Public Futures designede og faciliterede en visionsproces for Slagelse Gymnasium, som er et af landets største gymnasier. En inkluderende proces, der bl.a. omfattede en samlet visionsdag for 1500 mennesker, faglige dage med lærerne og en længere udmøntningsproces med ledelsen. Den nye vision bliver bl.a. udmøntet i et nyt værdigrundlag og en nysgerrighedspolitik.

Processens højdepunkt var en usædvanlig omfattende visionsdag på gymnasiet. En hel forrygende dag med fremtiden i fokus, der blev iscenesat med lyd, film, visuals, musik og inspirerende indlæg, og som ikke mindst fik sat gang i elever og lærere med at arbejde med fremtid og formulere visioner.

Slagelse Gymnasium, der er et af landets største gymnasier, havde valgt at involvere samtlige 1300 elever, 130 lærere samt teknisk personale, ledelse og bestyrelse. Til sammen deltog op mod 1500 mennesker i dagen. En dag, hvor det føg med ideer, dialog, diskussioner og fantasifulde formuleringer i de 56 visions-workshops. Ud af det hele blev der formuleret 56 visioner fulde af poesi, overraskelser, alvor, humor, ambition, fremtid og Slagelse-ånd.

Mere end 100 frivillige visionsagenter ledede arbejdet rundt om i de mange klasser og lærergrupper. Og vores enestående House of Futures-partner, Madeleine Kate McGowan, styrede suverænt lys og lyd samt leverede kreative visuals og film. Det understøttede bl.a et indslag fra skolens dramalærer i rollen som H. C. Andersen, en af Slagelse Gymnasiums tidligere elever.

Efterfølgende arbejdede Public Futures tæt sammen med skolens ledelse og bestyrelse i formuleringen af den endelige visionSkærmbillede 2015-02-23 kl. 12.02.30 for skolen og om implementeringen af visionen i et værdigrundlag for skolen. En vision kan være nok så flot, men det er i hverdagen, den skal mærkes.

Reference: Lotte Bücher, vicerektor Slagelse Gymnasium