Partner:
Date:november 16, 2016

KOMBIT – det digitale fællesskab

Hvordan ser fremtidens kommunale og danske digitale fællesskab ud, og hvad er KOMBITS rolle i det?

Det er afgørende strategiske spørgsmål for kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, i en proces, som gennemføres med Public Futures som medudvikler og procesleder.

KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, der har ansvar for konkurrenceudsættelse af grundlæggende kommunale it-systemer, og etableringen af en fælleskommunal ramme for digitalisering – den såkaldte rammearkitektur.

Foruden digitalisering handler det om velfærdsudvikling, nye fællesskaber og kommunernes fremtidige behov. Som fremtidsforskere med hang til det politiske synes vi det er en ønskeopgave, og samtidig – og nok så vigtigt – handler det om Danmarks fremtid. Digitaliseringen er en megatrend, der er med til at transformere samfundet, ikke bare effektivisere det.

Forløbet kommer både i dybden og bredden med KOMBITs strategiske udfordringer og omfatter faserne framing, scanning, scenarier, retning, strategiformulering og handleplaner.

Processen er tilrettelagt som en strategisk samtale i topledelsen med input fra organisationen og en meget omfattende kreds af interessenter omkring den. Den strategiske samtale får energi og skaber nye indsigter gennem dialog om fremtidsperspektiver og synspunkter fra interessentkredsen. Det leder frem til de strategiske dagsordener og mulige strategier for kommunernes it- fælleskab i fremtiden. Det ønskelige scenarie og den endelige strategi ligger i sidste ende til bestyrelsens godkendelse.

Vi arbejder med input og perspektiver i KOMBITs omverden. Elementer i feltet mellem langsigtede megatrends, kommunernes muligheder og KOMBITs rolle som organisation her og nu.

Teknologiske og markedsmæssige trends på IT-området er et naturligt og væsentligt fokus. Det samme gælder trends og perspektiver for det offentliges digitalisering. Og det gælder perspektiver for halvoffentlige virksomheder af KOMBITs type.

kombit_logo_rgb1