Partner:
Date:februar 23, 2015

Idrætsorganisation for socialt udsatte

For Landsforeningen af VæreSteder

2015

Public Futures faciliterer et ambitiøst projekt om en ny dansk idrætsorganisation for socialt udsatte. Dansk Udsatte Idræt (DUI) skal samle, organisere og udvikle idræt for udsatte i Danmark. Organisationen er et samarbejde mellem DGI, der repræsenterer den brede folkelige idræt, og LVS, der med sin egen idrætsorganisation IDVI i et årti har arbejdet systematisk og visionært med idræt som et tilbud på værestederne. DUI skal være næste skridt i udviklingen og bygge bro til den etablerede idræt.

Idræt kan skabe sundhed, glæde, socialt samvær og motivation til at bevæge sig videre i sit liv for mennesker, der lever kaotiske liv på kanten af samfundet. Det har LVS/IDVI mange praktiske erfaringer med, og effekterne er veldokumenterede. Meningen med at gå sammen med DGI er at udvide mulighederne og tilbuddet om idræt, at kunne blive styrket af DGIs kompetencer og kapacitet, og at kunne skabe en tættere sammenhæng og dermed lettere overgang mellem udsatteidræt og etableret breddeidræt. Partnerskabet inviterer også andre aktører ind i samarbejdet, herunder OMBOLD, socialministeriet, kulturministeriet, landets kommuner og erhvervsvirksomheder. Public Futures har leveret analyser og faciliterer den løbende udviklingsproces mellem parterne.

Skærmbillede 2015-02-23 kl. 11.51.04

Reference: Cliff Kaltoft, Sekretariatschef Landsforeningen af VæreSteder