Partner:Holbæk kommune
Date:januar 23, 2015

Holbæk Kommune – Visions- og politikudvikling sammen med byrådet

Holbaek-visionI 2010 tilrettelagde og faciliterede vi en visionsproces for Holbæk Byråd. Det mundede ud i formuleringen og vedtagelsen (enstemmigt) af en ny vision for kommunen, samt en efterfølgende politikudvikling mhp. implementering på tre politikområder: Ældre, kultur og erhverv.

“Der er noget, vi skal – og der er noget, vi vil”. Det er titlen på Holbæk kommunes vision, som byrådet vedtog i foråret 2010. Den er grundlaget for kommunens langsigtede strategiudvikling og den løbende omstilling af kommunens opgavevaretagelse. Strategiudviklingen er i kommunen koblet tæt sammen med udviklingen af det lokale demokrati og fællesskab. Og visionen er en vedvarende ledestjerne i hele arbejdet.

Se visionen her (pdf)