Partner:
Date:februar 23, 2015

Fremtidens kvinde-/mande-/kønspolitik og Danners position

Foråret 2008
For Danner

Udvikling af en ny kønspolitisk platform for Danner. Public Futures udarbejdede sammen med Danners ledelse og frivillige en videreudvikling af organisationens politiske dagsorden. Vi hentede inspiration fra fremtidsanalyser og fra de mange historiske perspektiver og samlede det hele i tre mulige politiske spor. Det skitserede en politisk platform, der med udgangspunkt i hverdagslivet inviterer til fælles dialog mellem mænd og kvinder. 

Danner er et kvindekrisecenter, som også har stærke traditioner som kvindepolitisk fortaler og aktivt samlingspunkt i kvindebevægelsen. Public Futures blev bedt om at hjælpe med i en videreudvikling af husets politiske platform, som kunne revitalisere husets dagsordensættende rolle og skabe en åben og bredt inkluderende vision for fremtidens kønspolitik.

Afsættet blev netop der, hvor Dannar har sit eget unikke udgangspunkt og kontaktflade til kvinder og mænd, nemlig i hverdagens relationer. Kønsroller og deres begrænsninger for både mænd og kvinder var et stort tema, og det samme var betoningen af, at mændene skal med i formuleringen og realiseringen af fremtidens kønspolitik. Undervejs udarbejdede Public Futures fire inspirationsoplæg til en møderække med ledelse og frivillige, og vi var omkring både ligestillingspolitik, parforhold og queer-teori.Skærmbillede 2015-02-23 kl. 11.44.53

Reference: Vibe Klarup Voetmann, tidligere direktør for Danner, nu formand for Frivilligrådet www.frivilligraadet.dk