Middellevetiden knækket i USA

En megatrend er knækket i USA, og ikke på den gode måde. Kontinuerlig stigning i
middellevetiden har life-expectancy-2018været et generelt træk ved samfundsudviklingen helt tilbage fra den industrielle revolution.

På den baggrund er det meget bemærkelsesværdigt, hvad der sker i USA. Nye tal for 2017 viser faldende middellevetid for tredje år i træk. Og som grafen viser, begyndte den allerede at stagnere i 2010.

En hidtil uset udvikling i moderne samfund i fredstid, og en udvikling, som ikke genfindes i andre udviklede lande.

Årsagen: En stigning i selvmordsfrekvens og dødsfald ved overdosis af opioider.

Det amerikanske sundhedsministerium erklærede tidligere i år opioid-krisen for en “Public Health Emergency”, hvilket signalerer, at problemet tages alvorligt. Spørgsmålet er, hvilke tiltag, der effektivt vil kunne vende udviklingen. Det ligner ikke blot en sundhedskrise, men en social krise.

Og det understreger én af de pointer, som vi har trukket frem i vores Boxing Future Health-scenarier, nemlig at folkesundhed i mindst lige så høj grad afgøres af de samfundsmæssige rammer og livsmønstre som af sundhedsvæsenet. I scenariet “Ministry of Root Causes” er det denne faktor, der er gjort til hoveddrivkraft.