Fremtidens sundhed i Region Midtjylland

RM-collage-bløde-kanterRegion Midtjyllands koncernledelse satte i september en hel dag af til at beskæftige sig med de langsigtede perspektiver på sundhedsområdet, og de havde inviteret Public Futures til at facilitere dagen på baggrund af Boxing Future Health-projektet. Fire scenarier for sundhed år 2050.

Det er ikke hver dag, at en gruppe ledere på det niveau giver sig selv mulighed for sidde i rundkreds (bogstavelig talt) og reflektere over sundhedsvæsenets langsigtede rammer. Det er til gengæld ansvarligt at gøre det, for mange beslutninger i sundhedsvæsenet har lang tidshorisont, fra supersygehuse til udvikling af lægemidler og uddannelse af læger og sundhedsprofessionelle.

Der er et ledelsesmæssigt ansvar for at medtænke de langsigtede perspektiver. Det ansvar tog Region Midtjyllands koncernledelse alvorligt her, og det blev en dag med refleksioner og dialoger, som gik længere og dybere, end der ofte er mulighed for.

Igen viste scenarierne sig velegnede til at strukturere en strategisk samtale om det lange sigt. Det lange perspektiv handler om forandringer og brud med det, vi kender i dag. Teknologier og medicin transformerer behandlingsmulighederne, nye sygdomsmønstre og patientbehov gør sig gældende. Men det handler også om alternative sundhedsparadigmer, og om vores grundlæggende forståelse af sygdom, sundhed og samfund. Det er både nødvendigt og sundt at forholde sig til.