Digitaliseringen fortsætter!

Okay, overskriften må absolut regnes til “hund bider mand”-afdelingen. 16-05-18_Faellesoff-digstrat_forsideMåske af samme grund hører man ikke meget til det offentliges digitalisering i medierne, men man mærker den til gengæld som borger i hverdagen. Faktisk er den løbende digitalisering af samfundet en megatrend, som forandrer samfundet, og som også er en vedvarende kilde til social innovation – foruden alle andre typer af innovation. E-boks, obligatorisk digital postmodtagelse fra det offentlige, selvbetjening i kommunale, regionale og statslige systemer, adgang til egen sundhedsjournal i borger.dk osv.

Nu er næste fase af det, der kaldes “Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi” blevet præsenteret. Den gælder perioden 2016-2020, og det skete på et pressemøde med deltagelse af finansministeren, erhvervs- og vækstministeren, formanden for Kommunernes Landsforening og formanden for Danske Regioner. Et ganske magtfuldt firkløver i det offentlige Danmark.

Digitaliseringen af den offentlige sektor er også en tung sag og et stort projekt. Det er også et meget teknisk projekt. Kan det være forklaringen på, at det ikke er stærkt fremme på den politiske dagsorden? Måske. En anden mulig forklaring kunne være, at det er et ukontroversielt projekt, som forløber planmæssigt og gnidningsløst, uden budgetoverskridelser og/eller ulemper for borgere og virksomheder.

Det sidste er næppe helt rigtigt. Mange borgere er formentlig ganske fremmedgjorte overfor digitaliserigen. Vi har selv deltaget i en evaluering af en af de såkaldte IT-svage gruppers oplevelser med digitaliseringen, nemlig socialt udsatte, som ikke er uden problemer.

Der ligger samtidig etiske spørgsmål og politisk potentiale i hele området omkring datasikkerhed, ret til egne data, privatlivets fred osv. Spørgsmål, som også er i fokus i det strategiske dokument.

Samtidig vurderer kloge folk på området, at Danmark ved netop at tænke digitaliseringen som en samlet og fællesoffentlig strategi (dvs. på tværs af stat, regioner og kommuner) er langt fremme. Borgerkontakt foregår i stigende grad digitalt, og det giver mange fordele. Hidtil har drivkraften i høj grad været et fokus på effektivisering i den offentlige sektor selv. Perspektivet – og forhåbningen – er, at næste fase bliver præget af, at borgere og virksomheder kommer til at opleve flere håndgribelige fordele.

Hvad kunne det f.eks. være? Ikke nødvendigvis revolutioner, snarere evolutioner. Det er den karakter, som dokumentet har, muligvis bevidst. Men evolution er også en vigtig kilde til forandring – og på længere sigt til transformation.