Boxing Future Health: Stilhed før stormen?

Tendenser på sundhedsområdet: Vi lever længere og bedre, men der er også BFH_WS#2_scanflere kronisk syge, flere med komplekse sygdomsbilleder, flere ældre og flere med psykiske og neurologiske sygdomme. Teknologisk er DNA-koden blevet knækket, og vi står på tærsklen til et nyt diagnose- og behandlingsparadigme båret af sensorer, digitalisering, kunstig intelligens og patientautonomi.

Økonomisk kommer vi til at bruge en stigende andel af BNP på sundhedsudgifter, primært drevet af udgifter til nye tilbud, og kun i meget mindre omfang af andre faktorer som fx  befolkningens aldring. Det er i hvert fald mainstream-billedet af fremtiden.

På den tredje workshop i Boxing Future Health havde vi fat i de konkrete tendenser. Hvad ved vi, og hvor kommer vi hen, hvis vi forlænger de nuværende tendenser? Hvad er baseline-scenariet?

I betragtning af de dramatiske perspektiver, der tegner sig på især det teknologiske område, kan man næsten få den fornemmelse, at vi befinder os lige på kanten til noget helt vildt, som vil have store konsekvenser for vores sundhedssystem, samfund og liv – men også at vi har ikke rigtigt oplevet det endnu. En stilhed før stormen. En professor i teknologi tog os med derud – og en professor i sundhedsfilosofi gav os en forankring. Vores deltagende gruppe af eksperter tog også hul på arbejdet med scenarier.

Se artiklen fra tredje workshop i Boxing Future Health her: Stilhed før stormen?

Se omtale på Dansk Design Centers hjemmeside her.