Asylupdate

Her er en opdatering af asylgrafen fra august. Der er unægtelig sket en del siden, bl.a. episoden i september med vandringer på motorvejene og Asyl-update_feb-16efterfølgende indførelse af grænsekontrol i både Sverige og Danmark. Der er også begyndt at komme både ugentlige og daglige oplysninger fra Udlændingestyrelsen om antallet af asylansøgninger (se dem her). Det er dem, der er brugt til grafens februartal.

Hvad kan man konkludere? At søgningen toppede langt senere på året i 2015 end i 2014. Det så næsten ud til, at der ikke ville komme en efterårs- og vinterafmatning, efter at asyltallet steg kraftigt i oktober og november. (Faktisk var det først fra oktober, at 2015-søgningen overgik 2014-tallet). Men så knækkede kurven i december, og det kan fortolkes som sæsonbetinget. Det var ihvertfald ikke indførelse af grænsekontrollen, der lå bag, for den blev først indført 4. januar, samtidig med den svenske.

Presset på Europas ydre grænser er desværre fortsat stort, for den globale flygtningesituation er ikke belvet bedre, men i Danmark er søgningen i februar nu nede på niveau med tidligere år. Er det mon grænsekontrollen og de øvrige danske stramninger, der virker efter deres erklærede hensigt? Eller er det stramningerne i andre EU-lande på transitruten fra Middelhavet, der har effekt? Det er svært at vide. Men det grundlæggende humanitære problem er stadig påtrængende. Og UNHCR rapporterer om, at der i januar og februar har været ca. 25 gange flere overfarter mellem Tyrkiet og Grækenland, end i tilsvarende periode i 2015.