Asylansøgninger: Danmark er ude af takt

Flygtningstrømmen mod Europa som heasylansoegere_aug-15lhed er størst i sommersæsonen, i år er den væsentligt større end sidste år, og panikken griber om sig i flere lande og grænseområder. I det lys skulle man forvente en stigning af asylansøgere også i Danmark. Tallene for juni og juli er da også højere end i årets første fem måneder, men set i forhold til sidste år, synes udviklingen at være bremset markant op. (Klik på figuren for fuld størrelse).

Ser man det i forhold til den europæiske udvikling, er det endnu mere markant.

Hvad er årsagen? Det er ikke helt nemt at se nogen timing med f.eks. den nye regerings stramninger, som endnu ikke er trådt i kraft. Stigningen i 2014 – som var langt større i Danmark end i Europa som helhed – er tilsvarende svær at finde nogen forklaring på. Måske er det blot kortvarige tilfældige udsving og forandringer i asylruterne.

Og uanset danske bestræbelser står det fast, at verdens flygtningeproblemer er stadigt stigende, og at en langsigtet løsning ikke er dansk, men global.