Strategidag på Gladsaxe Gymnasium

Gymnasierne arbejder med fremtiden, også selvom de for tiden presses på budgetterne. De kommGlads_1ende studenter har deres gymnasietid med i rygsækken de næste 50 år. På Gladsaxe Gymnasium arbejder man for tiden med sin strategi for perioden 2016-20. Public Futures er med i arbejdet, som bl.a. har omfattet en stor strategidag med deltagelse af bestyrelse, ledelse, lærere, TAPere og elevrådets 80 medlemmer, i alt ca. 200 personer.