Partner:
Date:februar 24, 2015

Salon Politikudvikling Hesselet

Med deltagelse af blandt andre Erhvervsministeriet, Erhvervs- og byggestyrelsen, HK, Finansrådet, Ældre Sagen, NCC, SKAT og mange flere

Fortløbende

To-dages salon i tilbagelænede omgivelser på Hotel Hesselet. Deltagerne har politikudviklingen til fælles, men kommer fra forskellige organisationer og med forskellige faglige og personlige baggrunde, Fagligheden dyrkes i oplæg om metode, arbejde med cases og inspiration fra førende erfarne politikudviklere fra den store lænestol i kaminstuen.

Salon Politikudvikling Hesselet er et tilbud om faglig udvikling og personlig inspiration for de deltagende politikudviklere. Det er også et initiativ for at sætte politikudviklingen på dagsordenen som et fagligt arbejdsfelt, som typisk går på tværs af andre arbejdsfelter, men med egne kompetencekrav og arbejdsmetoder.

Vi mener, at der er brug for at styrke politikudviklingen i hverdagen. Derfor har vi etableret en to-dages salon, hvor vi sammen kan udvikle vores faglighed, tilgange, redskaber og netværk. Vi har gennem de senere år afholdt en række saloner på Hotel Hesselet med stor succes og fremragende tilbagemeldinger. Salonens deltagere sidder mange forskellige steder, i mange forskellige typer organisationer, men de er fælles om at brænde for politikudvikling og om lysten til at forme fremtidens politikudvikling.

Hvis du har lyst til at deltage på Salon Politikudvikling, skal du blot kontakte Steen Svendsen eller Søren Steen Olsen og høre nærmere. Vi glæder os til at høre fra dig.

Reference: Katrine Ring Andreassen,
kontorchef, Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseDJOEF-bladet_salonartikel

Program for tidligere salon (pdf)

Artikel i DJØF-bladet (pdf): “En dag i politik-
udviklingens tegn” (
s. 32-33)

Magasinet Public. “Politik som vi ser det”. (pdf)