Partner:
Date:oktober 30, 2020

CruiseBaltic – scenarier for krydstogt

Københavns krydstogt-kaj, oktober 2020

Vi har været på krydstogt – til fremtiden. Det har vi været sammen med CruiseBaltic, et netværk af 30 havnedestinationer i det baltiske område (fordelt på Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland). Det er der kommet fire scenarier ud af.

Før pandemien var krydstogt en succesrig højvækstbranche, der ekspanderede stærkt på alle dimensioner. Det globale antal af passagerer nåede 30 millioner i 2018. Havne og destinationer har nydt godt af stigende besøgstal og omsætning. Det gælder ikke mindst i det baltiske område.

Samtidig er det en branche, der i stigende grad har mødt udfordringer og modstand. Spørgsmål og kritik omkring bæredygtighed, miljøbelastning, arbejdsforhold på skibene og overturisme har trængt sig på.

Men så lukkede pandemien det hele ned. Mange ældre skibe er blevet sendt til ophug flere år før det ellers ville være sket. Og branchens aktører er gået i venteposition. Det gør økonomisk ondt, og det er forståeligt, at der er en utålmodighed efter at komme i gang igen.

Men i takt med at udsigterne er trukket ud, har der også meldt sig en eftertænksomhed. Kommer vi tilbage til den verden, vi kendte før krisen satte ind? Kan og skal vi fortsætte hvor vi slap, eller vil vi befinde os i nye og ukendte farvande? Skal vi bare tilpasse os nogle ændrede betingelser, eller skal vi tage hul på en mere omfattende transformation?

Scenarierne skulle have været præsenteret på netværkets møde i Tallinn. Som så mange andre arrangementer i 2020 måtte det desværre konverteres til et webinar. Vi har efterhånden vænnet os til det. Og vi kommer sandsynligvis til at bruge det mere i fremtiden, også efter at covid-19 er blevet overvundet. Hvilket i øvrigt peger på et stort spørgsmål omkring verden efter krisen: Hvor mange af de forandringer og nye adfærdsmønstre, som er opstået under pandemien vil vise sig at være kommet for at blive? Hvor meget er irreversibelt?

De fire scenariers titler:

  • Business Unusual (en rask tilpasning og genoptagelse af kursen fra før)
  • Wake-up Call (krydstogt kommer hurtigt tilbage, men belært af chokket investeres i fremtidsrettet resiliens, bæredygtighed og ansvarlighed)
  • License to Operate (pandemien fortsætter, og alt foregår på virus’ og sundhedsmyndighedernes betingelser – skiftende og uforudsigelige nedlukninger)
  • My Cruise (krisen fortsætter i form af vedvarende økonomisk lavvækst, der udvikler sig nye værdiorienteringer i samfundet, og krydstogt må redefinere konceptet og finde nye berettigelser)