Den svage økonomi

ØkonomitrendsFølger man medierne, kan man godt blive forvirret. Til tider er vi “bragt sikkert gennem krisen”, til tider er “råderummet” væk. Snart er væksten tilbage, snart bliver den nedjusteret. Hvad er egentlig situationen? Svaret er, at dansk økonomi er svag. BNP toppede i 4. kvartal 2007 – det er snart 9 år siden – og både beskæftigelse, privatforbrug og investeringer ligger stadig lavere end niveauet dengang. Det er helt usædvanligt. Det “normale” plejede at være en årlig vækst på ca. 2%, og hvis man lå lidt lavere det ene år, lå man lidt højere det næste.

Man kan særligt bemærke sig, at investeringerne stadig ligger langt under 2007-niveauet. Dette på trods af en historisk lav rente, som netop skulle have til formål at gøre investeringer attraktive.

Danmark er ikke alene med denne udvikling, og den rejser en lang række spørgsmål. Et af dem er, om økonomien permanent har skiftet til et lavere vækstspor. Blandt især amerikanske økonomer diskuterer man dette under overskriften “secular stagnation”.