“Ærgerlig, skuffet og desillusioneret”: Årsrapport fra værestederne

“Vi troede vi kæmpede en kamp om, for og med viden mod uvidenhed, men vi har desværre måttet sande, at vi har kæmpet mod vilje.”

Det er sjældent, at en årsrapport henvender sig så skarpt og direkte til en siddende minister som Landsforeningen af VæreSteder gør det i deres nye årsrapport. Både i forordet, som citatet er fra, og i et afsluttende åbent brev til “Kære Karen Ellemann”, hvor det bl.a. hedder:

“Vi er ærgerlige, skuffede og desillusionerede, og det skyldes den bredere tendens i socialpolitikken, AaR15_lvssom vi oplever. (…)

Vi bryder os ikke om, men lever dog med, at man ser ned på vores viden og vores arbejde. Vi er ikke socialarbejdere på grund af prestigen. Men vi vil ikke stiltiende acceptere at blive taget som gidsler i et spil, hvor man benytter kravet om viden til at forringe mulighederne for, at social udsatte får det bedre.”

Det er egentlig ikke ministeren som person, der er målet for kritikken. Bitterheden handler heller ikke primært om, at budgetterne på området er skåret ned samtidig med at behovene er øget – selvom det bestemt hører med, og som det også er beskrevet i rapporten.

Kritikken handler om fraværet af ambitioner i socialpolitikken og tabet af troen på, at det kan lade sig gøre at hjælpe udsatte mennesker videre i deres liv. Det er det, Landsforeningen af VæreSteder arbejder med på de mange væresteder rundt om i landet, og de arbejder med at udvikle indsatsen fagligt og vidensmæssigt. Men de oplever, at det omgivende samfund og det politiske system – symboliseret af ministeren – har tabt interessen og troen på, at det nytter.

Rapporten kan samlet beskrives som et nødråb fra en nødstedt organisation, der arbejder med nødstedte mennesker. Foruden det åbne brev til socialministeren indeholder den en gennemgang af udviklingen på det sociale område. Det er en trist historie med stigende ulighed, fattigdom og hjemløshed og faldende ressourcer til aktive sociale indsatser, både fra stat og kommuner. Den indeholder også en beskrivelse af de underliggende årsager, som vel at mærke er uafhængige af regeringens farve – området er blevet forsømt under både røde og blå regeringer. Og årsagerne ligger i, at der er sket et skift i det dominerende menneskesyn. Fra velfærdssamfundets ligeværdige og demokratiske medborgere til konkurrencestatens selvforsørgende og skattebetalende forbrugere af offentlig service. Det rammer udsatte mennesker med skæve liv og svære sociale problemer som misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed osv. hårdt.

Hvis udviklingen fortsætter… ja, det har rapporten også et helt kapitel om: Et baseline scenarie. Og det beskriver en fremtid, hvor en kommende kong Frederik tager problemerne med samfundets stigende gruppe af hjemløse op i sin nytårstale – og bliver hårdt kritiseret for det.

Læs rapporten på Landsforeningen af VæreSteders hjemmeside her. Public Futures har været med i redaktionsgruppen bag rapporten.

Læs også sekretariatsleder Cliff Kaltofts kronik i Politiken “Usselhedens pris”. Her begrunder han også, hvorfor han efter 20 år i Rådet for Socialt Udsatte trækker sig i protest.